Registrace Košík (0) Menu

+420 608 484 862

Po-Pá: 8:00 - 18:00

0 Kč

Nákupní košík je prázdný.

Přejít do košíku
0

Z naší práce


V tomto textu se pokusíme obrazem a krátkým textem zdokumentovat jednu naší větší práci jako názornou ilustraci „jak to vzniká“. Z naší činnosti jsme na ukázku vybrali velkou dřevořezbu s bronzovým slunečním diskem na vrcholu, která z více stránek ilustruje téma našeho zájmu. Toto dílo vznikalo přibližně v průběhu jednoho roku vždy ve volném času po hlavní práci.

 

 

Práci lze rozdělit na dvě části. Horní bronzový sluneční disk je inspirován především historií a archeologií doby bronzové a halštatské. Základním tématem zde je sluneční symbolika ve spojení s vodními ptáky – labutěmi. Tomuto tématu se budeme samostatně věnovat i v nějakém článku o archeologických nálezech. Zde přikládáme na ukázku jeden z archeologických nálezů doby halštatské (8.-5. století př.n.l.) z Moravy. Zdroj nákresu: Dr. Jiří Neustupný, Náboženství pravěkého lidstva v Čechách a na Moravě, 1940.

 

 

Dolní vyřezávanou část tvoří Strom Světa inspirovaný lidovou kulturou. Práce tedy spojuje pro nás zajímavé téma historie a lidové kultury.

Z hlediska indoevropského vnímání Světa lze práci popsat jako spojení Nebes a Země. Bronzový disk odkazuje k nebeské a sluneční symbolice, Strom světa zde v podobě „květiny“ podle lidové kultury má v horní části rovněž nebeskou symboliku Slunce, hvězd, Jitřenky, večernice, Měsíce a v dolní části symboly pole, země, vody. Téma jednotlivých symbolů probíráme v textu o symbolice.

 

Začínáme....

 

 

Na výrobu slunečního disku byl použit starý bronzový činel, u okraje prasklý. Prasklina byla odstraněna vyřezáním obloučků, slunečních paprsků. Prostřední část musela být kladívkem doklepána do požadovaného tvaru. Po přebroušení a základního přeleštění se mohlo začít s rytím spirál.

 

 

První spirály jsou hotové. Tento spirálový vzor se bude opakovat po celém obvodu kruhu.

 

 

Práce pokračuje. Pás spirál už je hotov. Druhý pás je vytvořen ze střídajících se motivů vodního ptáka a slunečního symbolu. Zde se jedná o inspiraci dobou halštatskou, jak je možno vidět i v archeologickém nákresu v začátku článku. 

 

 

Sluneční bronzový disk už je skoro hotov. Po dalším spirálovém pásu následuje středový obrazec. Tady už se jedná spíše o volnou inspiraci dobou bronzovou v případě labutí. Hvězdy v této podobě archeologicky v době bronzové nejsou (pokud víme). 

 

 

Hotovo...

 

 

Na slunečním disku se střídá několik motivů - spirály, vodní ptáci a hvězda. Kroužení spirál kolem celého kruhu může symbolizovat i "cestu" Slunce po obloze, roční cyklus, život a pod. Symboly Slunce se vztahují ke slunečním bohům, v našem případě k bohyni Sol, v Pobaltí známé jakou Saulé. Hvězda je naopak spojena s bohyní jara a úsvitu, Jitřenkou, Ostarou, Aušriné atd. Vodní ptáci se ve slunečním kultu doby bronzové a halštatské objevují opakovaně. My je můžeme mít spojeny i s mýtickými labutími pannami nebo dcerami Slunce, v Lotyšsku Saules meitas. 

 

 

Jiný pohled na sluneční disk

 

 

Začátek práce na dřevěné části. Od kamaráda jsme dostali fošnua může se začít s hrubým otesáváním.... 

 

 

Přizpůsobení dřeva pro uchycení slunečního disku. Úplně nahoře budou dvě hlavy vodních ptáků. Zde jsme se trochu nechali inspirovat střechami ve Frísku a v Německu (Altes Land). Ve Frísku se zvyk umísťovat dvě labutí hlavy na špičku střešního štítu nazývá "ulebord". 

 

 

Pod bronzovým slunečním diskem budou dvě koňské  hlavy. Dvě zkřížené koňské hlavy jsou rovněž jedním ze symbolů střešních štítů V Pobaltí a Německu. V naší zemi tento zvyk existoval místy také, ale už zaniknul. Koně v této podobě symbolizují indoevropská božská dvojčata a nebeské koně táhnoucí vůz slunečních bohů. V lidové výšivce se tato symbolika objevuje v podobě dvou překřížených háčků. 

 

 

Začátek práce na Stromu Světa, zde symbolicky v podobě "květiny". Takto se jedná o inspiraci lidovou výšivkou. Květ uprostřed symbolizuje Slunce, hvězdy kolem jsou Jitřenka a Večernice.

 

 

V dalších kruzích budou symboly Měsíce. Překřížené pásky budou mít vyřezané geometrické vzory inspirované tkanými pásky baltské a slovanské kultury. 

 

 

Spodní část je věnována Zemi a vodě. Vlnovky symbolizují tekoucí vodu, potoky, řeky. Čtvercová symbolika  se vztahuje k zemi ve smyslu úrodného pole, ale v přeneseném slova smyslu také k Zemi celkově. Zahnutá ramena geometrického vzoru symbolizují pohyb, roční cyklus a tečky semínka v osetém poli.  

 

 

Dvě vyobrazení Měsíce, ubývajícího a přibývajícího. Vznikají už i geometrické vzory na páscích. Vzory na páscích symbolizují Slunce, nebeské koně (háčky) a nebo Zemi (čtverce). 

 

 

Koncové práce na velké dřevořezbě. Překřížené pásky obtáčející celé dílo mohou symbolizovat spojení, celistvost a vlastně nás k tomu inspiroval baltský zvyk obtáčet tkanými pásky posvátné stromy. 

 

 

Konečná podoba vršku práce. Vodní ptáci už jsou také hotoví. Trojitá větvička uprostřed se nejčastěji vykládá jako ochranná runa algiz, Tento symbol lze ale najít jako ochranné znamení i na dnech keltských nádob a nebo například na rytinách doby bronzové. Může symbolizovat i strom nebo lidskou postavu s roztaženýma rukama - vzývající Slunce nebo bohy. 

 

 

 

Je hotovo....

 

Na závěr zde ještě ukážeme několik fotografií hotové práce po natření. Práce probíhaly ještě v městském bytě, fotky hotové práce už jsou ze zahrady našeho opravovaného domku. Jsme zase o kousek dál...